Klubbens historie


Ski Turn og Idrettsforening har en over hundre år lang historie, der friidretten har spilt en av de sentrale rollene. Fram til ca. 1950 var det stort sett bare juniorer og seniorer som trente friidrett i Ski. Det var kun mannlige utøvere fram til jentene kom på banen fra ca. 1946. Fra ca. 1953 ble det rekruttert gutter ned i 12-13 årsalderen til klubben.

I sine aller første år, fra 1919 til 1923, hadde Ski Turn og Idrettsforening sitt baneanlegg ved Holmensaga, hvor Ski Mekaniske Verksted senere ble anlagt. Det første friidrettsstevnet ble holdt her i 1919, og det deltok 20 mann.

I 1923 fikk Turnforeningen kjøpt en parsell av Sander gård for anlegg av sportsplass. Sportsplassen, eller Sletta som den også ble kalt, sto klar i 1925, og i åpningsåret ble det arrangert to friidrettsstevner her. Da Sportsveien (Idrettsveien) ble anlagt i 1935/36, måtte banen flyttes. På Sportsplassen kunne det merkes opp til en rundbane på 333m. Om vinteren ble Sportsplassen islagt, for skøyter.

I årene 1950-55 ble det på dugnad anlagt en helt ny hovedarena, med gressbane og 400m løpebane rundt, med koksgrus som underlag. Banen ble innviet i september 1955. Et klubbhus sto ferdig i juni 1960, også dette bygd på dugnad.

I 1996 ble Ski IL omgjort til et allianseidrettslag, og Ski IL Friidrett ble en egen selvstendig økonomisk enhet innenfor alliansen.


 

Bilde av banen og klubbhuset tatt i 1963.

Ski IL Friidrett

skiilfriidrett.no

post@skiilfriidrett.no

Organsisasjonsnr. 992215607

Kontonr. 1506.48.30934

Postadresse:

Ski IL Friidrett

c/o Ski IL Alliansen

Idrettsveien 35B

1400 SKI