Klubbens historie


Ski Turn og Idrettsforening har en over hundre år lang historie. Fram til ca. 1950 var det stort sett bare juniorer og seniorer som trente friidrett i Ski. Det var kun mannlige utøvere fram til jentene kom på banen fra ca. 1946. Fra ca. 1953 ble det rekruttert gutter ned i 12-13 årsalderen til klubben.

I sine aller første år, fra 1919 til 1923, hadde Ski Turn og Idrettsforening sitt baneanlegg ved Holmensaga, hvor Ski Mekaniske Verksted senere ble anlagt. Det første friidrettsstevnet ble holdt her i 1919, og det deltok 20 mann.

I 1923 fikk Turnforeningen kjøpt en parsell av Sander gård for anlegg av sportsplass. Sportsplassen, eller Sletta som den også ble kalt, sto klar i 1925, og i åpningsåret ble det arrangert to friidrettsstevner her. Da Sportsveien (Idrettsveien) ble anlagt i 1935/36, måtte banen flyttes. På Sportsplassen kunne det merkes opp til en rundbane på 333m. Om vinteren ble Sportsplassen islagt, for skøyter.

I årene 1950-55 ble det på dugnad anlagt en helt ny hovedarena, med gressbane og 400m løpebane rundt, med koksgrus som underlag. Banen ble innviet i september 1955. Et klubbhus sto ferdig i juni 1960, også dette bygd på dugnad.

I 1996 ble Ski IL omgjort til et allianseidrettslag, og Ski IL Friidrett ble en egen selvstendig økonomisk enhet innenfor alliansen.


Bilde av banen og klubbhuset tatt i 1963.

Ski IL Friidrett

skiilfriidrett.no

post@skiilfriidrett.no

Organsisasjonsnr. 992215607

Kontonr. 1506.48.30934

Postadresse:

Ski IL Friidrett

c/o Ski IL Alliansen

Idrettsveien 35B

1400 SKI