Kontaktinformasjon

 

Dere kan kontakte klubben på e-post: post@skiilfriidrett.no

For betalings- og faktura-spørsmål: regnskap@skiilfriidrett.no

Lenke til Ski Il Friidrett sin Facebook side: https://www.facebook.com/SkiIlFriidrett

Treningsgruppene har egne facebook-grupper for utøvere og foresatte:

Yngre rekrutt (6-9 år): https://www.facebook.com/groups/SkiILFriidrettRekrutter

Eldre rekrutt (10-13 år): https://www.facebook.com/groups/895202417229960

Ungdom (fra ungdomsskolealder): https://www.facebook.com/groups/1510791795805558

Ski IL Friidrett

skiilfriidrett.no

post@skiilfriidrett.no

Organsisasjonsnr. 992215607

Kontonr. 1506.48.30934

Postadresse:

Ski IL Friidrett

c/o Ski IL Alliansen

Idrettsveien 35B

1400 SKI