MEDLEMSSKAP og INNMELDINGMedlemskontingent i Ski IL Friidrett innkreves en gang i året. Satsene er som følger:

aktive under 18 år: 500
støttemedlem: 500
aktive over 18 år: 600


Treningsavgift, to ganger per år (vår/høst):

Treningsavgft yngre rekrutt: 500
Treningsavgft eldre rekrutt: 650
Treningsavgft ungdom: 800


Innmelding

Send en e-post til regnskap@skiilfriidrett.no med følgende informasjon:

Navn, adresse, fødselsdato og eventuelt telefonnummer og e-post adresse på utøver.
Navn, adresse, e-post adresse og telefonnummer til foresatte.

Utmelding

Send en e-post til regnskap@skiilfriidrett.no og oppgi samme informasjon som ved innmeldingen.

Ski IL Friidrett

skiilfriidrett.no

post@skiilfriidrett.no

Organsisasjonsnr. 992215607

Kontonr. 1506.48.30934

Postadresse:

Ski IL Friidrett

c/o Ski IL Alliansen

Idrettsveien 35B

1400 SKI