Stevneutvalg

Stevneutvalget i SKI IL Friidrett sesongen 20/21:
Leder: Grunde Vale
Medlem: Kolbjørn Jordfall
Medlem: Øystein Rian
Medlem: Anne Berit Skoghus
Medlem: Ulf G. Indahl

Utvalgets arbeidsoppgaver omfatter stevneplanlegging og -gjennomføring av klubbens egne stevner (først og fremst på klubb- og kretsnivå). Stevneutvalget er ansvarlig for mottak av påmeldinger, oppsett av tidsskjemaer og de arrangementstekniske arbeidsoppgavene (funksjonæroppgaver) inklusive dommere og startere. Klubbens stevner med tilhørende øvelsesutvalg planlegges av utvalget og meldes før sesongstart inn til Friidrettskrets og -forbund for godkjenning og oppføring og kunngjøring i Friidrettens terminlister.

Ski IL Friidrett

skiilfriidrett.no

post@skiilfriidrett.no

Organsisasjonsnr. 992215607

Kontonr. 1506.48.30934

Postadresse:

Ski IL Friidrett

c/o Ski IL Alliansen

Idrettsveien 35B

1400 SKI