Ski IL Friidrett

Landslagets Friidrettsskole

Landslagets Friidrettsskole er et idrettsskolekonsept for barn i alderen 8-12 år. Aktiviteten på friidrettsskolen er lekbetont og utviklende og barna skal få et positivt og spennende møte med friidrett og andre idretter. Det krever ingen forkunnskaper for å delta og deltagere må ikke være medlem av noe klubb for å være med.

Påmelding til Friidrettsskolen vår 20. – 24. juni 2022 kan gjøres via denne lenken.

Til medlemmene i Ski Il Friidrett
Ski, 3.5.2022

Innkalling til årsmøte i Ski Il Friidrett

Styret innkaller herved til årsmøte i Ski Il Friidrett.
Årsmøtet avholdes 24. Mai kl. 20 i klubbhuset i Ski Idrettspark.
Eventuelle saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest innen 13. mai til post@skiilfriidrett.no
Fullstendig sakliste med saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest 18. mai på klubbens facebook-sider og hjemmeside.
For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Ski Il friidrett i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til klubben. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.
Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styremedlemmene kontaktes.
Velkommen til årsmøtet!
Med vennlig hilsen
styret

Ski IL Friidrett

skiilfriidrett.no

post@skiilfriidrett.no

Organsisasjonsnr. 992215607

Kontonr. 1506.48.30934

Postadresse:

Ski IL Friidrett

c/o Ski IL Alliansen

Idrettsveien 35B

1400 SKI