Med dette kaller styret for Ski IL friidrett inn til Årsmøte for Ski IL friidrett. Årsmøtet avholdes i Klubbhuset ved Ski tirsdag 07.05.2024 kl 20:00. Vanlige årsmøtesaker. Forslag til saker som årsmøtet skal behandle, må være styret i hende senest 23.04.2024. Send forslag per e-post til post@skiilfriidrett.no Saksliste og saksdokumenter distribueres elektronisk 1 uke før årsmøtet. Vel møtt!