Styret


Valg av leder og nestleder
Leder: Øyvind Overskeid
Nestleder: Ulf G. Indahl

Kasserer: Hans-Jørgen Lund
Medlem: Per Ørjan Aaslid
Medlem: Berit Bjugan Aam
Medlem: Torhild Indahl
Varamedlem: Rune Sivertsen

Ski IL Friidrett

skiilfriidrett.no

post@skiilfriidrett.no

Organsisasjonsnr. 992215607

Kontonr. 1506.48.30934

Postadresse:

Ski IL Friidrett

c/o Ski IL Alliansen

Idrettsveien 35B

1400 SKI